مخازن دو جدار (سیلو)

 

 

 

انواع مخازن ذخیره و قابل حمل:

مخازن تک جدار – دو جدار(سیلو) و سه جدار(پروسس)

مخازن دو جدار (سیلو): این مخازن در ظرفیت ۵۰۰ الی ۱۲۰۰۰۰ لیتر قابل استفاده میباشند .

مخازن سه جدار (پروسس): 

پروسس تانک در ظرفیتهای ۵۰۰ الی ۱۰۰۰۰ لیتر با فشار تست شده ۶ اتمسفر می باشتد .

موارد استفاده : پروسس در فرایند های مختلف حرارتی و گرم کردن و سرد کردن محصولات و پاستوریزاسیون بر روی موارد به کار می روند .

طراحی و ساخت :

جداره داخلی و جداره میانی که فرآیند حرارتی یا برودتی را انجام می دهد .یک جداره ایزوله برای عایق حرارتی و برودتی که به دو جداره میانی و کف مخزن کشیده شده و جداره خارجی که از ورق های ۳۰۴٫۳۱۶٫AISI تهیه میشود .

این مخازن دارای درب آدم رو و سیستم CIP نردبان .هواکش . ترمومتر. پایه های قابل رگلاژو موتور گیریبکس می باشد .

 

مخزن (سیلو)(پروسس)

سیلو -مخزن- پروسس