مخزن حمل سه جداره

ارگون تکنیک با سابقه بیش از نیم قرن تجربه بسیار ارزنده در طراحی و ساخت انواع مخزن ذخیره، پروسس و تحت فشار در جهت بالا بردن امکانات و تولیدات کارخانه ها و تکمیل دستگاه ها و ارایه تکنولوژی روز موثر، آماده همکاری با شرکت های داخلی و خارجی است. تولید انواع مخازن تمام استیل تک، دو و سه جداره با کاربری های مختلف و امکانات طبق درخواست کارفرما در کوتاه ترین زمان و بالاترین کیفیت در کشور از قابلیت های این شرکت است.

مخازن های حمل به صورت تکجداره، ایزوله و سه جداره (جهت صنایع غذایی مانند روغن جامد که برای تخلیه بهتر نیاز به گرم شدن دارند) ساخته می شود.

۱- مخازن حمل بسته به محل که باید روی کشنده موردنظر نصب شوند ساخته می گردد.
۲- در مخازن ایزوله کردن مخازن با عایق پشم سنگ صورت می گیرد.

۳- قبل از ایزوله مخازن با پر کردن آب تست می گردند که نشتی به جداره بعدی نداشته باشند.
۴- جهت بهینه کردن شکل ظاهری تانک حمل از روی جداره داخلی با استفاده از پروفیل کربن استیل مهاربندی سرتاسر مخازن انجام می شود.

۵- با توجه به ظرفیت تانک معمولاً این تانک ها به صورت یک، دو، سه و چهارخانه مستقل ساخته می شود.

۶- مخزن های حمل گلوکز و مواد غلیظ با پمپ تخلیه مخصوص.
ساخت مخازن استیل

ساخت مخازن استیل
ساخت مخازن استیل

ساخت مخازن استیل

ساخت مخازن استیل

ساخت مخازن استیل

ساخت مخازن استیل

ساخت مخازن حمل

ساخت مخازن حمل

ساخت مخازن حمل

ساخت مخازن حمل

ساخت مخازن حمل
ساخت مخازن حمل

ساخت مخازن حمل

ساخت دستگاه های صنایع لبنی

ساخت دستگاه های صنایع لبنی
ساخت دستگاه های صنایع لبنی

ساخت دستگاه های صنایع لبنی

ساخت دستگاه های صنایع لبنی

ساخت دستگاه های صنایع لبنی

ساخت دستگاه های صنایع لبنی

ساخت دستگاه های صنایع دارویی

ساخت دستگاه های صنایع دارویی

ساخت دستگاه های صنایع دارویی

ساخت دستگاه های صنایع دارویی

ساخت دستگاه های صنایع دارویی
ساخت دستگاه های صنایع دارویی
ساخت دستگاه های صنایع شیمیایی
ساخت دستگاه های صنایع شیمیایی

ساخت دستگاه های صنایع شیمیایی

ساخت دستگاه های صنایع شیمیایی

ساخت دستگاه های صنایع شیمیایی

ساخت دستگاه های صنایع شیمیایی

ساخت دستگاه های صنایع غذایی

ساخت دستگاه های صنایع غذایی

ساخت دستگاه های صنایع غذایی

ساخت دستگاه های صنایع غذایی

ساخت دستگاه های صنایع غذایی
ساخت دستگاه های صنایع غذایی