همان دستگاه تولید دوغ یا کره می باشد که از طریق سیستم همزن یا همان گریز از مرکز چربی سیال داخل مخزن را از ماست جدا کرده و در قسمت فوقانی مخزن حمع می کند که کره به صورت کف حباب دار و مایع پایینی آن به عنوان دوغ می باشد .

 

مخزن این محصول از فلز آلومینیوم تولید شده که به صورت یکپارچه می باشد و شیوه تولید آن به صورت پرسی و یکپارچه می باشد .

موارد استفاده از این نوع در کارخانجات برای تولید دوغ و کره به صورت کاملا بهداشتی و ارگانیک می باشد .

تگ ها