هموژناسیون یا هموژنایزر :

هموژناسیون در صنعت لبنیات یک فرایند استاندارد صنعتی است منظور از آن شکستن مولکول های چربی به ابعاد کوچکتر می باشد ، در نتیجه سطح چربی شیر پلاسما شدیدا افزایش می یابد.

هموژناسیون یا هموژنایزر در دو مدل تک مرحله ای و دو مرحله ای ساخته می شود.

ظرفیت : ۳۰۰ الی ۵۰۰۰ لیتر در ساعت