پاستوریزاتور:

پاستوریزاسیون یکی از مهمترین فرآیندهای عملیات حرارتی است که اگر درست انجام شود باعث ماندگاری طولانی شیر پاستوریزاتور و برای از بین بردن تمامی میکروب های بیماری زا بین انسان و دام خواهد شد.

میزان دما و زمان در روش های مختلف پاستوریزاتور متفاوت است که معمولا درجه حرارت پاستوریزاتور ۷۲ الی ۷۵ سانتیگراد به مدت ۱۵ الی ۲۰ ثانیه می باشد و شیر پس از این شرایط به سرعت تا دمای ۵ درجه سانتیگراد خنک می شود که این عمل باعث از بین رفتن باکتری های موجود در شیر طبیعی می شود و ظرفیت این دستگاه از ۱۰۰۰ لیتر الی ۱۰۰۰۰ لیتر در ساعت می باشد.

دستگاه پاستوریزاتور آرگون صنعت

دستگاه پاستوریزاتور آرگون صنعت