امام علی (ع) : خوشا به حال آن که همیشه خدا را در نظر داشته و از گناه خویش بیمناک باشد.

آرشیو برچسب : پلیت کولر بایگانی - آرگون تکنیک تولید مخازن استیل

پلیت کولر

پلیت کولر

پلیت کولر: در فرآیند های مختلف غیر مستقیم حرارتی و برودتی بدون آسیب رساندن به ساختار مولکولی سیال کاربرد دارد و در صنایع لبنی ، دامداری ها ، ایستگاه جمع آوری شیر ، صنایع آبمیوه و نوشابه ها به منظور خنک سازی اولیه جهت دریافت ذخیره و پیش گرم کردن محلول هایی از جمله CIP و […]


بیشتر بخوانید ...

Boxed
Wide

Main Background

Color Scheme